canias

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

IAS Bilgi İşlem Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

IAS Bilgi İşlem Danışmanlık Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak; kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilerimiz, müşterilerimizin çalışanları ve Şirketimiz ile ilişkili şahısların uhdemizde bulunan kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), GDPR (Global Data Protection Regulation – Global Veri Koruma Yönetmeliği kapsamı) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz.

Bu kapsamda, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda düzenlenen şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatı ile sizleri işbu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”) ile aydınlatmak istiyoruz.

1. İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşleme Amaçlarımız

Toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla işlemekteyiz.

 • İnternet sitemizde bulunan “İletişim” sekmesinden iletişim formunu doldurmanız halinde sizinle iletişime geçebilmek amacıyla ad-soyad ve e-mail adresi bilgilerinizi işlemekteyiz.

 • İnternet sitemizde bulunan “Çözümünüzü Kişiselleştirin” sekmesinden teklif almak istemeniz halinde sizinle iletişime geçerek en doğru şekilde teklif iletebilmemiz amacıyla ad-soyad, e-mail adresi, telefon ve görev aldığınız firma bilgilerinizi işlemekteyiz.

 • İnternet sitemizde bulunan “Canlı Tanıtım Kaydı” sekmesinden demo kayıt talebinde bulunmanız halinde talebinizi en uygun şekilde karşılayabilmek ve sizinle iletişime geçerek en uygun planlamayı yapabilmek adına ad, soyad, telefon numarası, e-mail adresi, bulunduğunuz ülke bilgisi, çalıştığınız firma ve unvan bilgilerinizi işlemekteyiz.

 • İnternet sitemizde bulunan IAS Business Academy (IBA) sekmesi üzerinden veya sosyal medya kanallarımız üzerinden duyurusu yapılan eğitimlere katılmak istemeniz ve bu kapsamda eğitim talebi oluşturmak istemeniz halinde talebinizi işleme almak, size uygun şekilde eğitim planlaması yapmak ve bu doğrultuda sizi bilgilendirebilmek ve iletişime geçebilmek amaçlarıyla ad, soyad, telefon numarası, e-mail adresi ve çalıştığınız firma bilgilerinizi işlemekteyiz.

 • Şirketimiz tarafından ZOOM uygulaması üzerinden gerçekleştirilen IBA eğitimlerinin ve webinarların, ilgili dijital ortamda verilmesi esnasında açık rızanız bulunması halinde görsel ve işitsel verilerinizden kayıt altına alınan ses ve görüntü kayıtlarınız işlemekteyiz. Şirketimiz video konferanslar için Zoom Video Communications, Inc. (“Zoom”) şirketinden hizmet almaktadır. IBA eğitimlerine ve webinarlarımıza Zoom aracılığıyla katılmanız haline, Zoom’un Gizlilik Politikasını da incelemenizi öneririz (https://zoom.us/privacy). Zoom uygulaması, webinarlarımıza katılmanız için adınız, soyadınız ve e-mail adresi bilgilerinizi talep edebilecektir. Bu bilgileri Zoom ile paylaşmak istememeniz durumunda, ilgili yayınlara hesap oluşturmadan daha sonra Youtube kanalımız üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

 • Whatsapp hattımız üzerinden bizimle iletişime geçmeniz halinde talebinizi işleme almak ve karşılamak amacıyla ad, soyad, telefon numarası, talep ve şikâyetinize bağlı tarafınızca aktarılacak olan ilgili diğer bilgilerinizi işlemekteyiz.

 • Şirketimize ticari ileti gönderilmesi konusunda rıza vermeniz halinde, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak ve memnuniyet düzeyinizi ölçmek, gerçekleştirilecek online/fiziki etkinlik, toplantı, seminer ve eğitimler hakkında sizlere bilgi vermek ve bunları organize etmek, ürün ve hizmetlerimize ilişkin tanıtımları gerçekleştirmek adına ticari elektronik ileti gönderebilmek amacıyla ad-soyad, telefon numarası, e-posta adresi ile verdiğiniz ticari elektronik ileti onayına ilişkin log kayıt bilgilerinizi işlemekteyiz.

 • İnternet sitemiz, e-mail adresimiz, çağrı merkezimiz, sosyal medya kanallarımız (linkedin, twitter, instagram, facebook adreslerimiz) üzerinden bizimle iletişime geçmeniz veya bu kanallar üzerinden eğitim ve seminer talebinde/kaydında bulunmanız halinde bize ilettiğiniz taleplerin karşılanması, şikâyetleriniz var ise çözümlenmesi ve bu kapsamda gerekli görüldüğü takdirde sizinle iletişime geçilebilmesi, çağrı merkezimiz üzerinden iletişime geçtiğiniz takdirde tarafınıza doğru hitap edilebilmesi, müşteri ilişkileri süreçlerinin daha iyi yönetilebilmesi, takip edilebilmesi ve raporlanabilmesi amaçlarıyla ad soyad, e-posta adresi, telefon numarası, log kayıtları verilerinizi, talep ve şikâyetinize bağlı tarafınızca aktarılacak olan ilgili diğer bilgilerinizi işlemekteyiz.

 • Sunulan hizmete ilişkin olarak sözleşmenin kurulması, satış sonrası destek hizmetlerinin verilebilmesi, Şirketimize iletmiş olduğunuz her türlü talep ve şikâyetlerinizi çözümleyebilmek, isteklerinize daha hızlı cevap verebilmek ve sizlerle olan iletişimimizi geliştirerek ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek amaçlarıyla ad soyad, e-mail adresi, telefon numarası, çalıştığınız firma ve görev bilgilerinizi işlemekteyiz.

 • İnternet sitemizin kullanımı sırasında siber güvenliğinin sağlanması, reklamcılık faaliyetlerinin yürütülebilmesi, internet sitesinin işlevliliğinin analiz edilmesi ve bu doğrultuda performansını arttırması, internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunulması ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek amacıyla çerez kullanımıyla ilişkili kayıtlarınızı işlemekteyiz. Çerez politikasına https://www.canias.com/tr/cookie-policy adresinden ulaşabilirsiniz.

 • Yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, her türlü yasal haklarımızın kullanılması ve bu amaçla tüm işlemlerin yürütülmesi, iç denetim ve kontrol ile raporlama, test, geliştirme çalışmalarını yapabilmek ve yasal süreçler nedeniyle aktarılması veya resmi mercilerce gönderilen belgelerde talep edilmesi halinde süresi içerisinde yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla kimlik numarası, telefon numarası, e-posta adresi, adres, çağrı merkezi ses kayıtlarını, ticari iletişim izni bilgisini, IP adresi, uyuşmazlık süreçlerine ilişkin yazışma bilgilerinizi işlemekteyiz.

Yukarıda detaylarını belirttiğimiz işleme amaçları (“Amaçlar”), Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtildiği doğrultuda hukuk ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde gerçekleştirilecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişiler ve Amaçlar

Toplanan ve işlenen kişisel verilerinizi Kanun’un 8. Ve 9. Maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktayız.

Bu doğrultuda toplanan kişisel verilerinizi;

 • Yasal yükümlülüklerimiz yerine getirmek amacıyla gerekli görülmesi halinde veya yetkili ve görevli yasal mercilerce talep edilmesi halinde ilgili yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla yetkili yasal mercilere aktarmaktayız.

 • Yasal işlemleri gerçekleştirmek için notere, hukuki taleplere karşı dava açma ve savunma gibi yasal haklarımızı kullanmamız gerektiğinde mahkemelere, danışmanlık aldığımız hukuk büroları ve avukatlara sır saklama yükümlülüğü kapsamında gerekli olduğu ölçüde aktarmaktayız.

 • Şirketimizin, ticari ve idari tüm faaliyetlerini ve hizmetlerini mevzuata uygun olarak sunulabilmesi ve Amaçlar kapsamında Şirket yetkililerimiz ve grup şirketlerimize aktarmaktayız.

 • Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen organizasyonları yürütebilmek adına gerekli olduğu ölçüde acentelere ve organizasyonun lokasyonuna bağlı olarak organizasyon firmalarına aktarmaktayız.

 • İş ve müşteri organizasyon süreçlerimizi yürütülmesi, Canias programına ilişkin olarak satış sonrası destek hizmetlerinin verilebilmesi, Şirketimize iletmiş olduğunuz her türlü talep ve şikâyetlerinizin çözümlenmesi için gerekli olması, sizinle iletişime geçilebilmesi amaçlarıyla iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz ve yetkilendirdiğimiz çözüm ortaklarına ve grup şirketlerimize aktarmaktayız.

 • Şirket faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması adına özel uzmanlık gerektiren hizmetlerin (iş sağlığı ve güvenliği kurumları ve uzmanları, mali danışmanlık hizmeti veren firmalar ve mali müşavirler, pazarlama/reklam/analiz hizmeti sağlayıcıları, e-fatura/e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcıları, bağımsız denetim hizmeti veren firmalar dâhil olmak üzere düzenleyici denetleyici kurumlar) tedarik edilebilmesi amaçlarıyla hizmet sağlayıcılara aktarmaktayız.

3. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Sizden ve/veya bağlı olduğunuz kurumdan talep ettiğimiz ya da tarafımıza iletilen kişisel verileriniz, iş ilişkilerimiz, sözleşmelerin imzalanması aşamasında ve/veya ticari ilişki süreci içerisinde, internet sitemizin kullanımı ve internet sitemiz üzerinden iletişim formunu doldurmanız, çözümünüzü kişiselleştirme sekmesi üzerinden teklif talebinde ve IBA eğitimlerine kayıt taleplerinde bulunmanız, talep ve şikayetlerinizi Şirketimizin Whatsapp hesabı üzerinden iletmeniz, iletişim kanallarımız (çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya hesapları) üzerinden karşılıklı olarak iletişime geçilmesi, çağrı merkeziyle yaptığınız görüşmelerin kaydedilmesi durumlarında sözlü, fiziksel veya elektronik yollarla veya internet sitesi üzerinden toplanmaktadır.

Kişisel verilerinizi;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak; Sözleşmelerin hazırlanması, imzalanması, arıza ve hata taleplerinin alınması, kaydedilmesi ve giderilmesi, satış sonrası destek hizmetlerinin verilmesi, fiyat teklifi ve ürün tanıtımı yapılması, bu işlemlerin gerçekleştirilmesi için iletişim kurulması, finansal kayıtların tutulabilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; bilgilendirme ve müşteri memnuniyet ölçümü yapılması ve raporlanması, organizasyonların gerçekleştirilmesi, verilen eğitim sonrası değerlendirme yapılması ve istatistik tutulması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak; Her türlü yasal/hukuki haklarımızın kullanılabilmesi, süreçlerimizin ve yükümlülüklerimizin yürütülmesi ve takibi,

 • Veri sorumlusu olarak Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak; Yetkili yasal merciler tarafından bilgi talep edilmesi halinde gerekli bildirimlerin yapılması, mevzuat uyarınca her türlü hukuki işlemlerimizin gerçekleştirilmesi ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi,

 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

sebepleriyle ve yalnızca gerekli olduğu ölçüde işliyoruz.

Yukarıda belirtilen yöntem ve hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 4. Maddesinde yer alan ilkeler uyarınca ve yalnızca ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre kadar muhafaza edilecektir.

4. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu metinde düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kanun’un ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak Şirketimize iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren bu başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, ayrıca kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerektiğini önemine binaen hatırlatırız.

Tüm bu çerçevede Şirketimize Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; https://www.canias.com/ adresindeki formun (“KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU”) girişinde yer alan bilgilendirme metnine uygun doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B1 Blok K:17 34149 Yeşilköy Bakırköy / İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir, ilgili formu güvenli elektronik imza ile imzalayarak iasbilgiislem@hs01.kep.tr adresine veya datasecurity@canias.com adresine iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Tüm süreçleri ile işletme yönetimi alanında geliştirilen 30 yıllık yazılım tecrübesi. Farklı endüstrilerde, çeşitli projelere imza atmış güçlü bir endüstri 4.0 çözüm ortağı.

Bize ulaşın


Adres:
Telefon:
Whatsapp:
Email:

Hakkımızda

Canias, IAS'nin bir iştirakidir. Sürekli gelişen yapımız ve kapsamlı tecrübemiz ile uluslararası mecrada tatmin eden ve lokal ihtiyaçlara cevap veren sektör bağımsız hizmet ortağınızız.


İnceleyin    

Bülten

Tekliflerimiz ve gelişmelerimiz, çevrimiçi eğitimlerimiz ve profesyonel bilgilerimizle güncel kalın.


Destek

Bireysel teklifinizi hazırlarken desteğe mi ihtiyacınız var, yoksa modüller hakkında sorularınız mı var?BİZE ULAŞIN