Kariyer Yönetimi - CRR | canias4.0

Canias ERP Çözümleri

Kariyer Yönetimi

caniasERP Kariyer Yönetimi – Career Management (CRR) modülü, Kariyer Planları, Gelişim Kartları, Performans Değerlendirme, Yedekleme ve Yetenek Havuzlarının takibi ile ilgili süreçleri içermektedir.

Modül uygulamaları ile pozisyon bazında gereksinim ihtiyaçlarının belirlenmesi, çalışanlar için birden fazla kariyer planının oluşturulması, pozisyon bazında yedekleme işlemleri ve çalışanların yeteneklerine göre yetenek havuzlarına yerleştirilebilmesi sağlanır. 360 derece Performans değerlendirme sistemi ile, çalışanlar hedef ve yetkinliklerine göre değerlendirilebilir, çalışan risk ve statüleri belirlenebilir ve bu bilgiler kariyer planında kullanılabilir.

Pozisyon Gereksinim Matrisleri

Matris tanımlarında, pozisyon bazında gereksinim ihtiyaçlarını belirleme, pozisyon risk statüsünü tanımlama ve yedeklenecek pozisyonları belirleme gibi süreçlerin takibi sağlanır. İlgili pozisyon gereksinimleri olarak; gerekli yetkinlik değerleri, nitelik değerleri, alınması gereken eğitimler, aranan yabancı diller, öğrenim durumu, mesleki yeterlilik belgeleri ve sürücü belgeleri tanımlanabilir. Tanımlanan bu gereksinimler Pozisyon Gereksinim Matrisi olarak sistemde tutulur ve Kariyer Planlama uygulaması ile entegre çalışmaktadır.

Kariyer Planları

Kariyer planlama uygulamasında; hedeflenen pozisyon için gereksinim matrislerinin tanımlı olduğu durumlarda, çalışan bilgileri karşılaştırılarak uygunluk kontrolleri yapılır ve gereksinimlerin sağlanıp sağlanmadığı kayıt altına alınabilir. Pozisyon gereksinimleri otomatik olarak doldurulabileceği gibi, kariyer planına manuel gereksinimler de eklenip takip edilebilir. Karşılaştırma sonrasında eksik görülen gereksinimler konusunda aksiyon alınması beklenir.

Kariyer planı içinde, çalışan için risk ve potansiyel statüleri takip edilebilir, Gelişim Kartı ile çalışanın zaman içindeki gelişimleri ve sicil bilgileri takip edilebilir. Risk ve statü alanları manuel olarak belirlenebileceği gibi Performans Değerlendirme kayıtlarından otomatik olarak da getirilebilir. 

Personeli farklı pozisyonlar için yedekleme veya personelin aktif çalıştığı pozisyona başka bir personeli yedekleme işlemleri bu uygulamadan da yapılabilmektedir. Personeller, kendileri için belirlenen hedef pozisyondan farklı pozisyonlar için de yedeklenebilir.

Yetenek Yönetimi

Yetenek Yönetimi süreçleri, yetenek havuzlarının oluşturulması ve kritik pozisyonların yedeklenmesi olmak üzere 2 başlıktan oluşmaktadır. 

Yetenek havuzları, organizasyon içindeki yeteneklerin belirlenerek ilgili havuzlara aktarılması ile mevcut veya gelecekte oluşabilecek yetenek ihtiyaçlarının belirlenmesini ve hazırlık periyodları boyunca takip edilmesini sağlar.

Yetenek havuzlarının oluşturulması, Yetenek Havuzları ve Yetenek Hazırlık Periyotları tanımları baz alınarak sistem tarafından otomatik gerçekleştirilir. Yetenek, beceri, potansiyel, performans vb. süreçler dikkate alınarak çalışanlar yetenek havuzlarına eklenebilir. Çalışanların gelişimleri dikkate alınarak periyotlar arası transfer işlemi yapılabilir veya geçerlilik başlangıç ve bitiş tarihleri güncellenebilir. 

Yedekleme ise, kritik konumda bulunan çalışanların ani şekilde işten ayrılma veya farklı pozisyonlara geçmeleri durumunda, ilgili pozisyonun kısa sürede doldurulabilmesi için adayların önceden belirlenmesi sürecidir. 

Yedeklenecek pozisyonlar, Pozisyon Gereksinim Matrisleri uygulamasından işaretlenebilir ve yedekleme ekranlarında pozisyon listelemelerinde dikkate alınır. Bir pozisyon için birden çok çalışan yedeklenebileceği gibi, bir çalışan da birden çok pozisyona yedek olarak eklenebilir. 

Performans Yönetimi

Performans Yönetimi süreçleri için, çalışanlara periyodik değerlendirmeler uygulanabilmektedir. Performans değerlendirmede, dönemsel olarak iş hedefleri belirlenebilir, kariyer hedefleri, görüş ve öneriler tanımlanabilir, değerlendirme ile ilgili dokümanlar eklenebilir. Yetkinlikler departman veya pozisyon bazında belirlenerek uygulanabilir. İstenilen miktarda değerlendirici belirlenebilir ve değerlendiriciler ‘Ast’, ‘Üst’, ‘Öz’, ‘Eş Değer’ şeklinde sınıflandırılabilir. Değerlendiriciler için hedef ve yetkinlik bazında farklı ağırlıklar tanımlanabilir. Yöneticiler, çalışanları için hedef girişi yapabilir. Hedef tanımları, firma / departman / pozisyon / kişi bazında otomatik gelecek şekilde tanımlanabilir. Yeni döneme ait değerlendirme formları önceki dönemlerden kopyalama veya opsiyonlar seçilerek otomatik şekilde de oluşturma opsiyonu sunmaktadır.

Değerlendiriciler, değerlendirme sırasında, her madde için açıklama girebilir ve değerlendirme bazında doküman ekleyebilirler. Yetkinlik değerlendirmeleri için puan girişi veya ölçek seçimi kullanılabilir. Ayrıca, hedefler için formül girildiği durumlarda, hedefler değerlendirmeye kapatılabilir ve otomatik olarak hesaplatılabilir. Tamamlanmış olan değerlendirmeler düzeltmeye kapatılabilir, değerlendirme sonuçları yetkiler dahilinde çalışan veya yöneticisi ile paylaşılabilir. Değerlendirme sonucunda ortaya çıkan eğitim ihtiyaçları ve gelişim aksiyonları da kayıt altına alınabilir. 


Özelliklere Genel Bakış

  • Pozisyon Gereksinim Matrisi
  • Kariyer Planları
  • Yetenek Havuzları
  • Yedekleme
  • Performans Yönetimi
     

Tüm süreçleri ile işletme yönetimi alanında geliştirilen 30 yıllık yazılım tecrübesi. Farklı endüstrilerde, çeşitli projelere imza atmış güçlü bir endüstri 4.0 çözüm ortağı.

Bize ulaşın


Adres:
Telefon:
Whatsapp:
Email:

Hakkımızda

Canias, IAS'nin bir iştirakidir. Sürekli gelişen yapımız ve kapsamlı tecrübemiz ile uluslararası mecrada tatmin eden ve lokal ihtiyaçlara cevap veren sektör bağımsız hizmet ortağınızız.


İnceleyin    

Bülten

Tekliflerimiz ve gelişmelerimiz, çevrimiçi eğitimlerimiz ve profesyonel bilgilerimizle güncel kalın.


Destek

Bireysel teklifinizi hazırlarken desteğe mi ihtiyacınız var, yoksa modüller hakkında sorularınız mı var?BİZE ULAŞIN