canias

Çerez Aydınlatma Metni ("Aydınlatma Metni")

VERİ SORUMLUSU : IAS Bilgi İşlem Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

IAS Bilgi İşlem Danışmanlık Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında aşağıda detayları belirtilen amaçlarla çerezler gibi birtakım teknolojiler (“Çerezler”) kullanmaktayız. Önemle belirtmek isteriz ki, bu teknolojiler başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.
İşbu Aydınlatma Metni’ nin amacı, Şirket’imize ait https://www.canias.com/tr internet sitesinin (“İnternet Sitesi”) işletilmesi sırasında Site ziyaretçileri (“Ziyaretçi”) tarafından çerezlerin kullanımı ile elde edilen kişisel verilerin işlenme amaçlarına ve bu çerezlerin yönetimine ilişkin olarak sizleri bilgilendirmektir.
Şirket’ imiz İnternet Sitemiz’ de kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya yeni çerezler ekleyebilir. Bu sebeplerle işbu Aydınlatma Metni’ nin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkımızı saklı tutarız.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretiniz kapsamında elektronik ortamda çerezler yoluyla Şirket’imizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebebe dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’ nde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirket’imiz Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere paylaşabilir.

Çerezler ve Kullanım Amaçları

https://www.canias.com/tr web sitesi, çerezleri;

  • Reklam faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
  • İnternet sitesinin çalışması için temel fonksiyonların işlevliliğinin sağlanması ve kullanımının kolaylaştırılması,
  • İnternet sitesinin işlevliliğinin analiz edilmesi ve bu doğrultuda performansını arttırması,
  • İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;
  • İnternet Sitesi’nin, sizin ve Şirket’imizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.
Amaçlarıyla işlemektedir.
Kanun’un 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileriniz mevzuat uyarınca gerekli olan hallerde rızanız doğrultusunda, aksi hallerde rızanız alınmaksızın yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir. Şirket olarak, Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde Şirketimizin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilerle, bağlı ortaklıklarımızla, iş ortaklarımızla ve grup şirketlerimiz ile paylaşabiliriz.

İnternet Sitemizde Kullandığımız Çerezler

İnternet Sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezleri aşağıda bulabilirsiniz.

Cookie Servis SağlayıcısıCookie İsmiCookie AmacıCookie SüresiCookie Türü (reklam/analiz/performans çerezi vs)
cookiebot.comCookieConsentMevcut etki alanı için kullanıcının çerez izin durumunu depolar1 YılHTTP Çerezi
ads.linkedin.comlangZiyaretçinin sitedeki dil tercihini kaydederek, sonraki ziyaretlerde aynı dilden kullanıma devam etmesini sağlar.Ziyaret SüresindeHTTP Çerezi
google.com_gaZiyaretçinin kişisel bilgilerini dahil etmeden ona özel bir kimlik kodu üreterek, ziyeretçinin site içi hareketlerini istatistiki bir şekilde takip eder.2 YılHTTP Çerezi
google.com_ga_#Google Analytics tarafından, bir kullanıcının web sitesini kaç kez ziyaret ettiği, bir de ilk ve en son ziyaret tarihleriyle ilgili veri toplamak için kullanılır.2 YılHTTP Çerezi
linkedin.combcookieSosyal ağ hizmeti LinkedIn tarafından hizmetlerin kullanımını izlemek ve analiz etmek için kullanılır.2 YılHTTP Çerezi
linkedin.combscookieSosyal ağ hizmeti LinkedIn tarafından hizmetlerin kullanımını izlemek ve analiz etmek için kullanılır.2 YılHTTP Çerezi
linkedin.comlangLinkedIn tarafından, sayfada ki "bizi takip edin" panelini gözlemler.Ziyaret SüresindeHTTP Çerezi
linkedin.comlidcSosyal ağ hizmeti LinkedIn tarafından hizmetlerin kullanımını izlemek ve analiz etmek için kullanılır.1 GünHTTP Çerezi
linkedin.comlisscSosyal ağ hizmeti LinkedIn tarafından hizmetlerin kullanımını izlemek ve analiz etmek için kullanılır.1 YılHTTP Çerezi
linkedin.comUserMatchHistoryZiyaretçinin tercihlerine göre alakalı reklamlar sunmak için ziyaretçileri izlemek için kullanılır.29 GünHTTP Çerezi
youtube.comYSCKullanıcının gördüğü YouTube videolarının istatistiklerini tutmak için benzersiz bir kimlik kaydeder.Ziyaret SüresindeHTTP Çerezi
youtube.comVISITOR_INFO1_LIVEEntegre YouTube videoları içeren sayfalarda kullanıcıların bant genişliğini tahmin etmeye çalışır.179 GünHTTP Çerezi
youtube.comyt-remote-device-idGömülü YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini saklar.KalıcıHTML Yerel Depolama
youtube.comytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEYGömülü YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini saklar.KalıcıHTML Yerel Depolama
youtube.comyt-remote-connected-devicesGömülü YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini saklar.KalıcıHTML Yerel Depolama
youtube.comyt-remote-session-appGömülü YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini saklar.Ziyaret SüresindeHTML Yerel Depolama
youtube.comyt-remote-cast-installedGömülü YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini saklar.Ziyaret SüresindeHTML Yerel Depolama
youtube.comyt-remote-session-nameGömülü YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini saklar.Ziyaret SüresindeHTML Yerel Depolama
youtube.comyt-remote-cast-availableGömülü YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini saklar.Ziyaret SüresindeHTML Yerel Depolama
youtube.comyt-remote-fast-check-periodGömülü YouTube videosunu kullanarak kullanıcının video oynatıcı tercihlerini saklar.Ziyaret SüresindeHTML Yerel Depolama
youtube.comyt.innertube::requestsKullanıcının gördüğü YouTube videolarının istatistiklerini tutmak için benzersiz bir kimlik kaydeder.KalıcıHTML Yerel Depolama
youtube.comyt.innertube::nextIdKullanıcının gördüğü YouTube videolarının istatistiklerini tutmak için benzersiz bir kimlik kaydeder.KalıcıHTML Yerel Depolama

Çerez Kullanımının Kontrolü

Aşağıda detayları belirtilen yöntemler ile çerezlere yönelik tercihlerinizi yönetebilir ve kişiselleştirebilirsiniz. Bununla beraber belirtmek isteriz ki çerezlerin devre dışı bırakılması halinde internet sitemiz veya hizmetlerimizin bazı özelliklerinden yararlanmanız mümkün olmayabilir.

Google Chromehttp://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorerhttps://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefoxhttp://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies/
Operahttp://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safarihttps://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun’un ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren bu başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması gerektiğini önemine binaen hatırlatırız. Tüm bu çerçevede Şirketimize Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.caniaserp.com adresindeki formun (“KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU”) girişinde yer alan bilgilendirme metnine uygun doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B1 Blok K:17 34149 Yeşilköy Bakırköy / İSTANBUL adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir, ilgili formu güvenli elektronik imza ile imzalayarak iasbilgiislem@hs01.kep.tr veya datasecurity@canias.com adresine iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Tüm süreçleri ile işletme yönetimi alanında geliştirilen 30 yıllık yazılım tecrübesi. Farklı endüstrilerde, çeşitli projelere imza atmış güçlü bir endüstri 4.0 çözüm ortağı.

Bize ulaşın


Adres:
Telefon:
Whatsapp:
Email:

Hakkımızda

Canias, IAS'nin bir iştirakidir. Sürekli gelişen yapımız ve kapsamlı tecrübemiz ile uluslararası mecrada tatmin eden ve lokal ihtiyaçlara cevap veren sektör bağımsız hizmet ortağınızız.


İnceleyin    

Bülten

Tekliflerimiz ve gelişmelerimiz, çevrimiçi eğitimlerimiz ve profesyonel bilgilerimizle güncel kalın.


Destek

Bireysel teklifinizi hazırlarken desteğe mi ihtiyacınız var, yoksa modüller hakkında sorularınız mı var?BİZE ULAŞIN